Видове сладководни риби – четвърта част

Сладководни риби

Шаран е типичен представител на сладководните видове риби. На големина достига 120 см и може да тежи до 35 кг. Обитава язовири и други реки и езера. Всеядна риба е и от малък се храни с планктони и бентосни организми. За едрите екземпляри са типични и храненията с по-малките риби. Размножителния му период започва през пролетта. През годините шарана така е еволюирал, че днес са разпространени много видове. Наред с това той се приспособява в различни условия, което определя и разностранните краски и форми. Шарана притежава висок гръб, дълги ъглести перки по гърба и мустачки, четири на брой, разположени около устата. С тях търси храна по дъното на водоема. Сред видовете шарани са известни: унгарски шаран, типичен с малък брой едри люспи. От това идва и другото му наречие – едро люспест шаран. Съществуват и т.нар. голи или огледални шарани. През месеците май и юни, женската намира място с камъни и много водорасли, където изхвърля около 500 000 хайверни яйца. За малките е интересен начина на отглеждане сред гъстата растителност, а при отсяване се местят да зимуват в по-дълбоката част на басейна, където се заравят в тинята за зимен сън. На килограм шаран на две години може да тежи около 3 кг.

Щука или хищна риба е още един сладководен обитател. По нашите води е много срещана риба. Наред с това обитава и водоемите на Азия, Европа и Америка. Достига големина от порядъка на 150 см дължина и тежи до 20 кг. Женските са по-едри от мъжките, а има сведения и за още по-големи екземпляри. Понякога обитава полу солени води, стоящи и сладки води. Не се среща единствено във високопланински потоци и реки. Друго типично за щуките е, че могат да населяват водоеми далече от река.

Интересно е, че хайвера на щуката е много лепкав и бива пренасян от птиците по други водоеми. Наред с това щуката сама унищожава хайвера си, ако популацията е твърде голяма или има увредени зърна на хайвера. Така допринася за регулиране на екосистемата и не разрешава да се излюпват болни индивиди от рода й.

Видове сладководни риби – трета част

Сладководни риби

Речен кефал известна още с латинското наименование Leuciscus cephalus, познат е сред рибарите и като клен. Той е типичен представител на семейство Шаранови и представител на рода Речни кефали. Обитава бавни и средно бързи води, като се подвизава в долните и средни течения от реки, канали и язовири. В реки в България е често срещана риба и обект на спортен риболов. Характерно за него е сплесканото в страни тяло с вретеновидна форма, а за младите индивиди то е издължено и се променя с възрастта. Кефала притежава едри люспи, които са в синьо-зеленикав, кафеникаво-зелен, тъмнозелен, по гърба е тъмносив или черен, а страните са зеленикаво-сребристи понякога жълто-златисти страни. Има бял корем и червени или оранжеви перки. На големина при добри условия достига 80 см и може да тежи до 6-7 кг. Често се улавят речни кефали с дължина в порядъка на 30-40 см и до 0,5-1,5 кг. Има широко чело и удебелени устни. Всеядна риба е и има отлично зрение. Храни се основно със скакалецът, плодове, рибки, жаби, попово прасе, пчели и оси.

Речна пъстърва, обитава планински реки и потоци в Западна Европа, Средиземно море, Мала Азия и Балканския полуостров. Другото наименование, с което е известна, особено у нас е Балканска пъстърва. Обича студените води, а у нас се среща във всички планински райони. Прехранва се с живи организми, сред които малки рибки, насекоми, дребни пъстърви, дори хайвера на себеподобните. Отглежда се много и заради способността и да се движи непрестанно, борбения и упорит дух, а това я прави изключително ценна за спортен риболов. От две годишна възраст достига размножителен стадии, но понякога се наблюдава в 3-та или 4-та година. Хайвера хвърля, съобразно условията на живот, като предварително се подготвя за този момент. След изплюването му и пазене около месец, рибата умира. Тази риба расте и се развива по-бавно от други водни обитатели и себеподобни.

Видове сладководни риби – втора част

Сладководни риби

Костур е известен като Perca fluviatilis, с латинското наречие и е наричана също Меше. Той е риба от костурови. Обитава водите на Европа и Азия. На големина достига 40 см дължина и 2 кг. тежест. Много разпространен е в България по езера, блата, язовири и бавни реки. Хищна риба е и се храни с мекотели и дребни рибки. Той е от представителите за отглеждане за спортен риболов. Тялото на костура е късо, високо и сплескано. За младите костури е типична гърбица. Има дебела кожа и здраво захванати люспи. По гърба има разположени две перки с бодлички, оранжеви и големи очи и сравнително голяма уста заета от дребни зъби.

Морунаш е риба, която в последните години се среща все по-често, както сред природни, така и в изкуствени водоеми. На вид е сходна със скобар. Морунашът е от семейство шаранови риби, по състава си е сходна с платика. Характерно за морунаша е кил зад гръбната перка, долен кил без люспи, извити люспи и лека вдлъбнатина между главата и тялото. Морунаша има кръгла форма на устата в отворено положение. На големина достига 40 см дължина и тежи 2 кг. Най-често се ловят морунаши до половин килограм. Живее на пасажи с еднакви размери, а в тях по-едрите риби нямат място. Цвета на гърба е тъмносив, синкав или масленозелен. От страни е в сребристи цветове.

Платика има високо и много сплеснато тяло. Цвета и се определя от средата на живот. На големина достига 45 см и 3 кг. Платиката обитава бавни води, а у нас и р. Дунав, р. Камчия и езерото на Шабла. Водите, в които се среща са с температури от 17-20 градуса. Менюто й е разнообразно и се състои от насекоми, червеи, ларви, безгръбначни и водорасли.

Видове сладководни риби – първа част

Сладководни риби

Към видовете сладководни риби познати отнася се отнасят десетки от тях. Ние ще се срем по-конкретно само на няколко от тях и тях ще разгледаме в три части. Основни характеристики за всеки вид риба и места на обитаване.

За риба Сивен с латинско наречие Salvelinus fontinalis е известно, че обитава водите на Северна Америка и Канада. Тя е представител на спортния риболов. Има специфична окраска, червени петна и тъмен на цвят гръб, покрит с точки от светли цветове. На размери достигат между 25-30 см. Живее в чисти и студени, реки, богати на кислород.

Дъговата пъстърва, известна още като Oncorhynchus mykiss е студенолюбива риба. Обитава водите на Северна Америка и главно Калифорния. На големина достига 30 до 76 см и тежи от 4 до 18 кг. Устата и е заоблена, по гърба е с маслен цвят и сребрист корем и страни. По тялото е обагрена от малки черни точки. Наречието й идва от широката червено-розова ивица, минаваща през главата до опашката. Окраската й се определя и от местообитанието. Живее при температури между 10 до 24 градуса C.

Каракуда, с латинско име Carassius е от семейство шаранови. Известни са два вида каракуди: Сребриста и Златиста каракуда. Живее в застоялите и не много бързи води, което не я прави зависима от наличието на свеж кислород. Има по-малки размери от шарана, но по широка форма на тялото и от шарана се отличава с това, че липсва чифт мустачки. Може да е всеядна или вегетарианец. Широко разпространена е и обитава както паркови езерца, така и аквариуми. Достига до 40 см дължина и тежи около 1,5 кг. Съществуват известни различия между Златна каракуда и Сребърна каракуда, но в общи линии това са главните характеристики на този вид.

Избор на тежести за риболов

Какво утежняване се ползва в риболова

Колкото и малко нещо да е сачмата за утежняване, токова всеобхватна тема са всички въпроси около правилния избор на сачми, монтажа им, поставянето на линия и т.н.

За целта сме подготвили разясненията в няколко теми, които да помогнат на всеки любител рибар, начинаещ такъв или просто за всеки, които иска да научи нещо ново.

И каквото и да сте мислили до сега, трябва да знаете, че това как се поставят сачмите, какви форми и големини се избират, какви разстояния се предвиждат на линията, как се прави дънната захранка и как се смесва тя, че и метода на местене на плувката оказват влияние за успешния улов.

Може да предвидите два монтажа за еднакви по вид плувки. В единият се утежнява със стилове, а при другият със зелени и кръгли сачми. За плувка, използвайте размера от 0.6 с двойна антенка или среден метален кил.

При монтаж на линии се ползват такива с 0,12 мм, с 0,09 поводи, и куки с размер 20, а стръвта може да е розов червей на личинки. В тези два случая всичко е идентично, а разликата е единствено в утежнение в единия случаи и сачми в другия.

В случая със сачмите вариантите отново са два и те са свързани с формата им. Установено е, че капковидната форма е много по-удобна и погледнато от науката физика, тя пада по-плавно като капките дъжд право надолу. Формата й обаче не е удължена, а напълно кръгла.

От гледна точка на вида на сачмите, често те са боядисани в определен цвят, това се налага, за да се предотвратят окислителните процеси. Сачми със сивкаво млечно бял цвят са много предпочитани. Като форми сред най-предпочитани от рибарите са сачми с кръгла форма. Те са идеални за широка употреба и различни стилове. Предлагат се в богата гама от размери и се използват за различни видове монтажи при различни и условия на водоемите.

Сред различните стилове, често се наблюдава смесено утежняване.

Избор на куки за риболов

Как да си изберем куки и да имаме успешен риболов

Стигнахме до избора на куки. Всеки опитен въдичар, както и начинаещият знаят, че правилния монтаж на кукичките е може би най-съществената част. И както за всеки друг детайл, така и тук вида, размера и още редица са неща, които трябва да бъдат съобразени. При по-големите риби са нужни едри куки. Ясно е, че голямата риба може да завлече куката веднага щом бъде засечена. Наред с това риболова на едри парчета риба, трябва да е съобразен със стръвта. Кука, която е здрава и такава, която е фина крият своите специфики. Те предлагат много и различни опции, както и голям избор от форми и номера. За различни куки в различни мерки може да се каже, че са подходящи. Един рибарски трик, съветва, че добрата кука се избира в зависимост от извивката, така острието трябва да е възможно по-дълго, а по този начин се гарантира улова на риби.

Добрите рибари съветват, че избора на правилна кукат трябва да е съсредоточен върху няколко основни правила и те са:

Избор на матови и тъмни куки, а не на лъскави и цветни. Така по-голяма част от риболова на различни видове ще ви е гарантиран;

Избира се кука с дебело стебло, което ще предотврати измъкването на по-едри риби;

Широко отворения тип са по-подходящи, заради лекотата при изваждане на рибата;

Тефлоновите материали за кука са идеални, поради лекотата им;

Ухото на куката винаги трябва да сочи на вътре;

Препоръчителен е избра да е насочен към известни производители, но дори да не са такива могат да помогнат в екстремна ситуация, без после да съжалявате за дадените пари.

По принцип всяка кука си има предназначение, а колкото по-опростен е монтажа, толкова ефекта, може да е поразяващ. Основното правило е: по-голяма стръв по-голяма кука; по-малка стръв, по-малка кука и разбира се съобразяване на всички детайли.

Тук може би е и мястото да споменем за утежняването, което е не по-малка водеща част за сполучливия улов, но ще оставим за друга тема.

Здравей, риболовна мания!

Добре дошли в света на риболовна мания. Това е първата публикация в риболовна мания. Няма да бъде изтрита нито редактирана защото е първата риболовна статия във риболовна мания . Тука ще намерите риболовни статии за риби и такъми риболовни принадлежности и много други теми.  Приятно четене рибари!